Kunstwerk op het Lunenburgplein in Dordrecht

01-30-2006

De 11de is de bijeenkomst voor een kunstwerk op het Lunenburgplein in Dordrecht.
Twee jaar geleden moest het Centrum Beeldende Kunst (www.cbkdordrecht.nl) een kunstwerk van Piet Sleegers op het Lunenburgplein noodgedwongen verwijderen. Het is een druk verkeersknooppunt met in het midden een lommerrijk parkachtig groen hart. In overleg met vertegenwoor-digers van de bewoners en de wijkmanager is gekozen voor een nieuwe inrichting van het plein; een combinatie van een groenvoorziening met een kunstwerk waarbij de oude populieren behouden zouden blijven.
December vorig jaar hebben vijf kunstenaars hun ontwerpen aan een afvaardiging van de bewoners, de wijkmanager en het CBK gepresenteerd. Vandaag komt de jury (twee vertegenwoordigers van de bewoners, Arij van der Stelt -stedenbouwkundige Dordrecht- en ik als voorzitter, namens de werkgroep KOR van het CBK) bij elkaar.
De bewoners hebben een gedegen analyse gemaakt van de verschillende ontwerpen.
Het is leuk om te zien dat wanneer je omwonende bij een project betrekt ze steeds beter grip op de feiten krijgen. Het ontwerp van Stanislaw Lewkowicz, een sneeuw witte artificiële ‘boom’ met schaduw, die het verstilde karakter van het plein wil benadrukken, heeft bij hen sterk de voorkeur. Ook de heer van der Stelt en ik vinden het een goed ontwerp, hoewel we ons nog wel zorgen maak over de haalbaarheid ervan. In overleg met Barbara Pennings (beleidsmedewerkster CBK) en Gerrit Willems (direkteur CBK) wordt besloten om Stanislaw Lewkowicz opdracht te geven zijn plan verder uit te werken, zodat duidelijk wordt of het ook inderdaad haalbaar is.

30 januari is de bijeenkomst van de werkgroep Maritiem Monument (zie November 2005) we gaan de documentatie bekijken en een selectie maken. Het is de bedoeling dat twee kunstenaars een schetsontwerp gaan maken. Ik heb 15 kunstenaars benaderd om documentatie op te sturen deels traditioneel werkende beeldhouwers, deels kunstenaars met een meer hedendaagse benadering. De werkgroep is redelijk eensgezind en kiest voor Hans Blank uit Den Oever en Thom Puckey uit Amsterdam. Beide hebben veel ervaring met het maken van kunst in de openbare ruimte. Hans Blank heeft ook al meerdere visserij monumenten gemaakt. Ik ben blij dat deze twee kunstenaars zijn gekozen zij hebben beide een totaal andere benadering en er zullen dus twee zeer uiteenlopende ontwerpen uitkomen.Terug Afdrukken