Kennissmakingsles met de nieuwe groep cursisten

11-30-2005

17 november is de kennissmakingsles met de nieuwe groep cursisten die de Vakcursus korte documentaire gaan volgen. Net zoals de vorige cursus is het weer een gemelleerd gezelschap van mensen die meer en minder gevorderd zijn. Bij de montagelessen is dit in het begin altijd moeilijk, als men eenmaal de opnames heeft gemaakt en met het material aan de gang is gaat het veel makkelijker.

De 23ste is de eerste vergadering geweest met de leden van de werkgroep voor het Maritieme Monument dat op het havenhoofd te Maassluis moet komen (zie juli 2005). In de werkgroep zitten leden van de Historische vereniging, de Culturele Raad, initiatief-nemers en een nabestaande wiens vader op zee is gebeleven.
Ik had gevraagd foto’s mee te nemen van monumenten die men mooi vond. Er blijken nogal wat “ vrouwen op de uitkijk, al dan niet met kind” langs de Nederlands kust te staan. We bespreken wat is meegenomen en komen tot de conclusie dat het monument in iedere geval herkenbaar moet zijn voor de Maassluise burgers. Het is de bedoeling dat er twee schetsontwerpen gemaakt gaan worden, het voorstel wordt geopperd de burgers uit deze ontwerpen de uiteindelijke keuze te laten maken.
Ik ga de aankomende weken kunstenaars uitnodigen om documatatie op te sturen. Het moet een mix worden van traditioneel en moderner werkende kunstenaars. Zodat de werkgroepleden een veelzijdig beeld krijgen en worden geconfronteerd met diverse mogelijkheden en interpretaties.Terug Afdrukken