Bespreking met wethouder Hoogenraad en Ruud Mank van de gemeente Maassluis

06-30-2005
Bespreking met wethouder Hoogenraad en Ruud Mank van de gemeente Maassluis (zie december 2004 en februari 2005) over het “projectvoorstel Douanehuisje en directe omgeving” dat ik april 2005 heb afgerond.

Helaas heeft de gemeente Maassluis alleen de opdracht verstrekt voor het ontwikkelen en begeleiden van het Maritiem monument. Hoewel ik de totstandkoming van zo’n monument erg belangrijk vind; het geeft immers identiteit aan het verleden van de Maassluise haven, vind ik het een gemiste kans dat de twee andere delen van de opdracht geen doorgang vinden. “Geen geld” was het argument, terwijl geld naar mijn idee voor dit soort projecten altijd bij elkaar te krijgen is. Alleen moet je daar dan iemand mee aan het werk zetten.
Cultuur en historie kunnen, wanneer een gemeente daarvoor kiest de identiteit van een stad juist versterken. Wanneer cultuur in een stad leeft leven de mensen.

Ik denk dat juist de kracht van het project juist ligt in de combinatie van de verschillende onderdelen. De bundeling hiervan is een goede keuze geweest van de beleidsmedewerker van de gemeente Ruud mank. Door de plaatsing van het monument in de directe omgeving van het huisje krijgt het maritieme verleden van Maassluis een plaats. De culturele activiteiten uit de verschillende geledingen van het Maassluise culturele veld zullen steeds weer andere groepen geïnteresseerde naar het huisje trekken. Daarnaast zullen door educatieve projecten ook jongeren met haar verleden en de activiteiten die daar plaatsvinden, in contact komen. Op deze manier krijgt het douanehuisje een functie van een mini cultureel centrum. Een plek waarvan de historie behouden blijft, maar waar ook nieuwe impulsen vorm krijgen, waar jong, oud, verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten. Een plek voor en door de Maassluise burger.

De keuze om alleen voor de uitvoering van het Maritiem monument te kiezen is volgens mij niet door het college tot stand gekomen maar is een keuze van de wethouder zelf, daarom heb ik nog wel een brief aan de wethouder geschreven waarin ik hem vraag dit alsnog te doen. Ik heb hierop nog geen antwoord ontvangen.

Voorlopig ben ik in de werkgroep van de Culturele Raad van Maassluis gaan zitten die zich over de programmering van het huisje moet gaan buigen.


Terug Afdrukken