Haven-hoofd/douanehuisje’ als historische gedenkplaats

02-14-2005
Bespreking startdocument “Plan ter ontwikkeling van het gebied ‘haven-hoofd/douanehuisje’ als historische gedenkplaats” (zie december 2004) met cultuur wethouder Hoogenraad en beleidsmedewerker Ruud Mank van de gemeente Maassluis. Hierin zijn de grote lijnen zoals die door Ruud Mank zijn uitgezet nader uitgewerkt en onderbouwd. Het startdocument wordt goedgekeurd en ik kan verder schrijven aan het uiteindelijke plan. Hierin moeten een aantal aanvullende, door Ruud mank in “Uitgangspunten project Douanehuisje en directe omgeving” geformuleerde voorwaarden worden verwerkt. Het is de bedoeling dat het college het uiteindelijke plan beoordeeld en kijkt aan welk onderdeel ze de voorkeur geven. In het mooiste kiezen zij er voor dat het gehele plan wordt uitgevoerd.

Terug Afdrukken